Image

Duschpanel 322


Duschpanel med elektronisk självstängande ventil, termostat samt handdusch.

Knappen har både touchsensor och fjärrsensor. Med en touch startar man duschen. Duschen slutar spola antingen med ytterligare tryck på knappen eller när den förinställda tiden gått ut. Alternativt kan fjärrsensorn aktiveras så att duschen stängs av automatiskt när man går från duschen, vilket sparar mycket vatten.

Duschhuvud med gumminabbar för enkel rengöring och låg aerosolspridning. Flödesregulator standard 9 l/min.

Termostaten har inställbar max temperatur för att spara energi och skydda mot skållning. Termostaten kan ställas in i läge för hetvattenspolning vid behov.

Enkelt montage med flexibla slangar och ett nedre fäste som kan limmas mot vägg för att slippa bryta tätskiktet. Anslutning kan ske uppifrån eller bakom panelen.

Med fjärrkontroll (tillbehör) kan man enkelt ändra inställningar, så som Hygien/Automatspolning med fasta eller dynamiska intervaller. Man kan också starta Hetvattenspolning, läsa ut statistik mm.

Det går också att komplettera duschar i 300 serien med en elektronikmodul för att koppla ihop dem med A3000 open systemet. För funktionalitet med A3000 Open, se separat beskrivning av A3000 Open systemet.


Specifikationer


  • Flexibla anslutningsslangar, c/c avstånd flexibelt upp till minst 90 mm
  • Dold anslutning bakom panel möjlig
  • Avstängningsventiler med smutsfilter
  • Termostaten har inställbar varmvattenbegränsning
  • Flöde vid tryck över 1,5 bar, 9 l/min (Tillbehör 6 och 12 liter/min)
  • Flödestid 1-255 sek
  • Min/max tryck 1.5 bar/10 bar
  • Anslutningar: Klämringskoppling dy 15 mm
  • IP 67
  • Batteri 6V, Nätaggregat 6,75V /12 VDC (eller anslutning till A3000 Open)

Beskrivningstext


ACSS Duschpanel 322 med elektronisk ventil, termostat och handdusch. För nät eller batteridrift.
ACSS artikelnummer: 24241.622.200

ACSS Duschpanel 322XL med elektronisk ventil, termostat och handdusch. För nät eller batteridrift. Extra lång
ACSS artikelnummer: 24241.622.250

Artikel/Varianter


Standard: ACSS Artikelnummer: 24241.622.200
XL: ACSS Artikelnummer: 24241.622.250

Varianter:
Andra modeller av duschhuvuden: Tippen, Comfort

Pulverlackad panel
Glasfront

Allmänt om dusch med Sensor F5

Sensor F5 är en ny typ av sensor baserad på IR teknologi. Som standard är det en "Off-line" lösning som kan drivas med batteri eller nätanslutning. Men som tillbehör kan man ansluta den till A3000 OPEN systemet och dra nytta av alla dess fördelar med övervakning och styrning via en webbsida.

Sensorn kan ställas in för att fungera enbart som en "touchknapp", där den bara reagerar på en mycket nära avstånd, vilket minskar risken för att man ofrivilligt startar duschen. Duschen går då i förinställd tid (1-255 sekunder) eller tills man trycker på knappen igen för avstängning. 

Om man aktiverar fjärrläge, innebär det fortfarande att duschen startas genom ett nära "tryck" på knappen, men förutom att den stänger av efter en fast tid, så stänger den även automatiskt om man går från duschen. En mycket energibesparande funktion. Alternativt kan man stänga av den manuellt genom knapptryckning. (Kan vara användbar om man tex vill stå kvar i duschen och tvåla in sig. Fjärrsensorn kan känna av närvaro på upp till c:a 70 cm avstånd, och kan ställas in att indikera närvaro med en diod i sensorfönstret.

Sensor F5 har även smarta funktioner som automatspolning om duschen inte har använts under viss tid . Denna funktion kan användas för att minska risken för bakterietillväxt.

Om anläggningen inte har använts på ett tag eller om man misstänker legionella bakterier i duscharna kan man göra manuell hetvattenspolning med hjälp av fjärrkontrollen. Hetvattenspolningen görs i flera steg. Den börjar med kontinuerlig spolning i två min, sedan pulsas vattnet ut under resten av spolningen för att spara på vatten och energi. Därefter kommer en avkylningsfas för att sedan avsluta med genomspolning av ev kvarvarande hett vatten. Alla tider är inställbara via fjärrkontrollen.

Avstängning för städning kan göras med fjärrkontroll eller genom att röra handen framför sensorn på ett visst sätt, eller med fjärrkontrollen. Efter inställd tid, (standard 1 min) går den tillbaka i normalläge igen. Det finns även en liten fjärrkontroll enbart för städavstängning.