Image

Duschpanel 300


Duschpanel med elektronisk självstängande ventil, avsedd för förblandat vatten.
Tryckknapp AQUACONTACT har både touchsensor och fjärrsensor. Med touchsensorn startar och stoppar man duschen manuellt. Fjärrsensorn gör att duschen stängs av automatiskt när man går från duschen, vilket sparar mycket vatten.
Duschhuvud med gumminabbar för enkel rengöring och låg aerosol spridning. Flödesregulator standard 9 l/min.
Enkelt montage med flexibla slangar och ett nedre fäste som kan limmas mot vägg för att slippa bryta tätskiktet. Anslutning kan ske uppifrån eller bakom panelen.
Hygien/Automatspolning med fasta intervaller. Manuell hetvattenspolning (kräver fjärrkontroll, tillbehör)
Övrig funktionalitet, se beskrivning av AQUACONTACT.

Specifikationer


  • Flexibel anslutningsslang
  • Dold anslutning bakom panel möjlig
  • Avstängningsventiler med smutsfilter
  • Flöde vid tryck över 1,5 bar, 9 l/min (Tillbehör 6 och 12 liter/min)
  • Flödestid som touchsensor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240, 300 sek
  • Flödestid som fjärrsensor vid närvaro +eftergångstid 10 sek. Ställbar maxtid.
  • Min/max tryck 1.5 bar/10 bar
  • Anslutningar: Klämringskoppling dy 15 mm
  • IP 67
  • 6 VDC (batteri eller med nätanslutning)

Beskrivningstext


ACSS Duschpanel med elektronisk självstängande ventil, avsedd för förblandat vatten. För batteridrift eller nätdrift.
ACSS artikelnummer: 24241.600.100

Artikel/Varianter


Artikelnummer: 24241.600.100

Varianter:
Andra modeller av duschhuvuden:
Tippen
,
Comfort


Pulverlackad panel
Extra lång panel, handikappanpassad

AQUACONTACT är en ny typ av sensor baserad på IR teknologi. Det är till skillnad mot A3000 open systemet en "Off-line" lösning som kan drivas med batteri eller nätanslutning. 
AQUACONTACT kan ställas in för att fungera enbart som en touchknapp, där den bara reagerar på några millimeters avstånd, vilket minskar risken för att man ofrivilligt startar duschen. Duschen går då i förinställd tid eller tills man trycker på knappen igen för avstängning. Den kan ställas in på 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240 eller 300 sek. 30 sek är förinställt. Om man ställer in AQUACONTACT i fjärrläge, innebär det fortfarande att duschen startas genom ett tryck på knappen, men förutom att den stänger av efter en fast tid, så stänger den även automatiskt om man går från duschen. En mycket energibesparande funktion. Alternativt kan man stänga av den manuellt genom en knapptryckning. (Kan vara användbar om man tex vill stå kvar i duschen och tvåla in sig. Fjärrsensorn kan känna av närvaro på 18 - 50 cm avstånd, justerbart.
AQUACONTACT har även smarta funktioner som automatspolning vid fasta intervaller 2, 8, 12, 24, 48 eller 72 timmar. Denna funktion kan användas för att minska risken för bakterietillväxt.
Om anläggningen inte har använts på ett tag eller om man misstänker legionella bakterier i duscharna kan man göra manuell hetvattenspolning med hjälp av en fjärrkontroll. Hetvattenspolningen görs i flera steg. Den börjar med kontinuerlig spolning i två min, sedan pulsas vattnet ut under resten av spolningen för att spara på vatten och energi. Därefter kommer en avkylningsfas för att sedan avsluta med genomspolning av ev kvarvarande hett vatten. Tider är inställbara via fjärrkontrollen.
Avstängning för städning kan göras med fjärrkontroll eller genom att röra handen framför sensorn på ett visst sätt, eller med fjärrkontrollen. Efter 3 min går den tillbaka i normalläge igen.