C Module


Med en så kallad C-module (Connectivity module) kan man koppla samma upp till 100 enheter trådlöst och kommunicera via Smart Connect App. Enheterna bildar ett egen ”nätverk” och det räcker med att man befinner sig vid en av enheterna för att kommunicera med alla. Ingen router eller annan utrustning behövs. Vid större avstånd kan man placera extra C-moduler mellan grupper av enheter för att dessa grupper ska "kopplas ihop" och kunna kommunicera som ett nätverk.  Enheterna är låsta med lösenord för att hindra obehöriga från att komma åt dem. C-Module kopplas mellan enheten och strömförsörjningen som kan vara batteri eller nätdrift. Vid batteridrift kan man i app:en utläsa batteristatus för enkelt underhåll.

Man kan enkelt gruppera enheter tex efter hur de är placerade eller efter funktion. På så sätt underlättas ändringar av gemensamma inställningar och åtgärder som tex hygienspolning och städavstängning. Med app:en kan man lägga in tidkanaler/schema för olika funktioner, så att man tex hygienspolar enheterna en given tid på natten varje dygn, eller stänger av enheter för städning under viss tid. Man kan ändra alla inställningar och se statistik individuellt eller för en grupp.

Till en börja finns C-Module för Tvättställsblandare F7 Sense och Tappventil F7 Sense, men ska framöver finnas tillgänglig för flertalet elektroniska enheter så som tvättställsblandare, tappventiler och duschar.

 

Specifikationer


  • 6,75 - 12 V

Beskrivningstext


C Module
ACSS artikelnummer: 24281.810.100