Image

ACSS Urinalspolning


IR sensor lämplig för spolning av enskild urinal. Sensorn placeras infälls i vägg och har justerbar räckvidd upp till 80 cm. Magnetventil och elektronikmodul, samt T-koppling monteras i undertak vid respektive urinal, eller samlat i en grupp för hela rummet. Med anslutning till A3000 Open systemet kan duschar övervakas och styras via webbläsare och/eller BMS system. Exempel på funktioner är städavstängning, felmeddelanden, automatspolning, statistik över användning och vattenförbrukning. Avstängning eller ändrade inställningar under olika tider, o.s.v.

Specifikationer


  • Flöde vid 3 bar, 0,5 l/sek Genomlopp, DN15 Flödes tid 1-3600 sek, justerbart.
  • Sensorräckvidd: ställbar, upp till 100 cm
  • Min tryck 1 bar
  • Max tryck 10 Bar
  • Anslutningar: 3/4" utv rg
  • IP 68
  • 24 VDC (separat matning eller via busskabel)
  • Kan anslutas till A3000 Open

Beskrivningstext


Artikel/Varianter


Artikelnummer: 24220.205.100
A3000 Open är ett modernt (3:de generationens) system för styrning av tappställen i publik miljö. Dusch, tvättställ, urinal eller toalett. 2013 lanserades ECC2 en ny utvecklad centralenhet som ger en hel del ny funktionalitet. Systemet byggs ihop med ett busskabelsystem (en 4-ledad kabel), där varje tappställe har sin egen styrning i form av en plastinkapslad elektronikmodul. Denna elektronikmodul styr tappställets funktion, och är bara beroende av ström, vilket gör systemet mycket driftsäkert. Styrning och övervakning kan ske dels via Webben, ett Windowsprogram eller med uppkoppling till överordnat styrsystem. Kommunikation sker via Ethernet RJ45 anslutning, alternativt med en GSM modul (tillbehör). Kommunikation med överordnat styrsystem över RJ45 med Modbus, Bacnet, KNX eller OPC protokoll (uppdatering som ska vara klar början av 2014). 4+4 konfigurerbara, potentialfria in- och utgångar finns för att initiera en mängd olika funktioner och för att få status från systemet. Tex Rengöringsavstängning, hetvattenspolning, summalarm mm. Om dessa inte räcker så kan man komplettera med ytterligare 8+8 potentialfria in- och utgångar (tillbehör I/O modul). ECC2 har också fått en realtidsklocka med möjlighet att lägga upp tidkanaler för alla möjliga funktioner, tex hygienspolning, rengöringsavstängning, ändrade funktioner (tex avstängning av handdusch vissa tider). Även hetvattenspolning går att starta och då först efter godkännande via SMS (kräver tillbehör GSM modul) Nästan alla elektroniska produkter i vårt sortiment fungerar i ett A3000 Open system, men kan också fungera fristående enbart med spänningsmatning.