Fjärrkontroll för Aquacontact och Protronic


Aqua fjärrkontroll för Protronic-C Protronic S samt Aquacontact. Fjärrkontrollen gör det enklare att ändra inställningar samt ger möjlighet att ändra mer avancerade inställningar.
Parametrar som kan ställas in är bl a inställning av avstånd och efterspoltid, test av magnetventil alternativt stänga av magnetventil (tex vid säsongsstängda anläggningar) samt även möjlighet till att ställa in ventilerna innan montage.
Dessutom kan man ställa in automatspolning, starta hetvattenspolning på vissa produkter.


Inställningar för:
Avstånd
Spoltid
Hygienspolning/Automatspolning
Start hetvattenspolning
mm.

Relaterade produkter