Image

Aquamix med spak


Självstängade tvättställsblandare med spak. Handikappanpassad med spak för start och temperaturinställning. Inklusive perlator. Justerbar varmvattenbegränsning och inställbar flödestid.

Specifikationer


  • Min tryck: 1 bar
  • Max tryck: 10 bar
  • Spoltid inställbar 1-30 sek
  • Flöde: 6 liter/min
  • Anslutning: 3/8" inv rg
  • Med justerbar varmvattenbegränsning.

Beskrivningstext


Självstängade tvättställsblandare med spak för start och temperaturinställning.
Artikelnummer: 24210.300.153

Artikel/Varianter


Artikelnummer: 24210.300.153
RSK:
Våra mekaniska ventiler bygger på den så kallade mottrycksprincipen. Funktionen är sådan att när knappen trycks in så börjar en kammare att fyllas med vatten och tiden det tar för kammaren att fyllas blir också tiden då ventilen är öppen. Fördelen med denna princip är en tyst funktion samt att man kan justera tiden som ventilen skall vara öppen. Tiden kan och skall justeras trycksatt. Till skillnad mot ventiler med kolvprincip så förändras inte den inställda tiden under åren. Våra ventiler mår bra av att användas och typiskt kan man säga att en väl använd ventil behöver inga reservdelar på 15 år medan en sällan använd ventil kan behöva en ny funktionsdel efter 5 år.