Temperatursensor röd, med gänga


Temperatursensor används huvudsakligen vid legionellaspolning för att kontrollera temperaturen och på så sätt anpassa spolningens längd till uppnådd temperatur. Dessutom kan spolningen göras mer energieffektiv genom att vatten endast spolas om temperaturen behöver höjas. Är temperaturen tillräckligt hög står hett vatten still i ledningarna och desinficerar med minsta möjliga energi och vattenmängd.
Ytterligare fördelar med temperatursensorn är att man kontinuerligt får en kontroll att vattentemperaturen är korrekt ute vid respektive tappställe och att duschar omedelbart kan stänga om temperaturen blir för hög.
Temperatursensor med gänga ansluts antingen direkt till termostatblocket, om man använder det, som är förberett med ett hål för att skruva in sensorn. Eller så skruvas den in i en 3/4″ nippel, 24260.340.200.


För anslutning till 3/4″ nippel eller direkt i termostatblock.

Ladda Ner

Produktblad
Montage, drift & skötsel
Måttskiss
3D skiss
CAD
Reservdelar
Programvara
Servicepack
Firmvare
Manual
Miljöbedömning Sunda Hus
Byggvarubedömning

Relaterade produkter

Unik lösning för att kunna utföra dynamisk legionelladecinfisering per duschställeAlex / ACSS

Miljöbilder / Referenser

Temperatursensorn inskruvad i 3/4″ nippel.