Image

Duschpanel 222


Duschpanel med elektronisk självstängande ventil, termostat samt handdusch.

Piezoelektrisk touchknapp helt i metall, med start och stoppfunktion. Minskar risken att starta duschen av misstag och man behöver normalt inte stänga av duscharna för städning.

Duschhuvud med gumminabbar för enkel rengöring och låg aerosolspridning. Flödesregulator standard 9 l/min.

Termostaten har inställbar max temperatur för att spara energi och skydda mot skållning. Termostaten kan ställas in i läge för hetvattenspolning vid behov. Som tillbehör finns magnetventil för automatisk hetvattenspolning.

Enkelt montage med flexibla slangar och ett nedre fäste som kan limmas mot vägg för att slippa bryta tätskiktet. Anslutning kan ske uppifrån eller bakom panelen.

Med anslutning till A3000 Open systemet kan duschar övervakas och styras via webbläsare och/eller BMS system. Exempel på funktioner är hetvattenspolning, städavstängning, felmeddelanden, automatspolning, skållningsskydd, statistik över temperaturer, användning och vattenförbrukning. Avstängning eller ändrade inställningar under olika tider, o.s.v.

Övrig funktionalitet, se beskrivning av A3000 Open systemet.


Specifikationer


  • Flexibla anslutningsslangar, c/c avstånd flexibelt upp till minst 90 mm
  • Dold anslutning bakom panel möjlig
  • Avstängningsventiler med smutsfilter
  • Termostaten har inställbar varmvattenbegränsning
  • Flöde vid tryck över 1,5 bar, 9 l/min (Tillbehör 6 och 12 liter/min)
  • Flödes tid 1-3600 sek, justerbart
  • Min/max tryck 1.5 bar/10 bar
  • Anslutningar: Klämringskoppling dy 15 mm
  • IP 67
  • Nätdrift 24 VDC eller ansluning till A3000 Open

Beskrivningstext


ACSS Duschpanel 222 med elektronisk ventil, termostat och handdusch. Med Piezosensor.
ACSS artikelnummer: 24241.536.200

ACSS Duschpanel 222XL med elektronisk ventil, termostat och handdusch. Med Piezosensor. Extra lång
ACSS artikelnummer: 24241.536.250

Artikel/Varianter


Standard: ACSS Artikelnummer: 24241.536.200
XL: ACSS Artikelnummer: 24241.536.250

Varianter:
Andra modeller av duschhuvuden: Tippen, Comfort

Pulverlackad panel
Glasfront

Marknadens mest kompetenta system A3000 Open är ett modernt system för styrning av tappställen i publik miljö. Dusch, tvättställ, urinal eller toalett.
Systemet byggs ihop med ett busskabelsystem (en 4-ledad kabel), där varje tappställe har sin egen styrning i form av en elektronikmodul. Den styr tappställets funktion, och är bara beroende av ström, vilket gör systemet mycket driftsäkert. 
Styrning och övervakning via en webbläsare, eller med uppkoppling till överordnat styrsystem via Modbus, eller Bacnet, som tillbehör. Det finns också 4 potentialfria ingångar och 4 utgångar som kan programmeras för önskade funktioner. Tex Rengöringsavstängning, hetvattenspolning, summalarm mm.
Centralenheten, ECC2, har också fått en realtidsklocka med möjlighet att lägga upp tidkanaler för alla möjliga funktioner, tex hygienspolning, rengöringsavstängning, ändrade funktioner (tex avstängning av handdusch vissa tider).
Varje tappställe kan förses med temperatursensor för att spara upp emot 90% av vatten och energiåtgången vid hetvattenspolning! (under en 10-års period betyder det en besparing om 84.000 liter HETT vatten per dusch vid spolning en gång i veckan)
Kontakta oss gärna om ni saknar någon information eller om ni behöver råd och tips, eller hjälp med projektering!