Image

Duschenhet 300-I


Duschenhet med elektronisk självstängande ventil för förblandat vatten.

Knappen har både touchsensor och fjärrsensor. Med en touch startar man duschen. Duschen slutar spola antingen med ytterligare tryck på knappen eller när den förinställda tiden gått ut. Alternativt kan fjärrsensorn aktiveras så att duschen stängs av automatiskt när man går från duschen, vilket sparar mycket vatten.

Montaget i vägg görs med väggdosa från LK som följer med. Sensorn limmas mot vägg och kabel dras via väggdosan och upp ovan undertak. Där placeras också magnetventilen.

Duschhuvudet (tillbehör) ansluts normalt med väggdosa av önskat fabrikat. LK, Uponor eller det fabrikat som används i övrigt.

Med fjärrkontroll (tillbehör) kan man enkelt ändra inställningar, så som Hygien/Automatspolning med fasta eller dynamiska intervaller. Man kan också starta Hetvattenspolning, läsa ut statistik mm.

Det går också att komplettera duschar i 300 serien med en elektronikmodul för att koppla ihop dem med A3000 open systemet. För funktionalitet med A3000 Open, se separat beskrivning av A3000 Open systemet.


Specifikationer


  • Flödes tid 1-255 sek, justerbart.
  • Min tryck 1.5 bar
  • Max tryck 10 Bar
  • Anslutningar: Utvändig rörgänga ¾”
  • IP 67
  • Batteri 6V, Nätaggregat 6,75V /12 VDC (eller anslutning till A3000 Open)
  • Kan anslutas till A3000 Open systemet som tillbehör

Beskrivningstext


ACSS Duschenhet 300-I med elektronisk ventil, förblandat vatten. För nät eller batteridrift.
ACSS artikelnummer: 24281.300.300

Artikel/Varianter


Standard: ACSS Artikelnummer: 24281.300.300

Tillbehör:
Duschhuvuden: Slimline, Comfort

Allmänt om dusch med Sensor F5

Sensor F5 är en ny typ av sensor baserad på IR teknologi. Som standard är det en "Off-line" lösning som kan drivas med batteri eller nätanslutning. Men som tillbehör kan man ansluta den till A3000 OPEN systemet och dra nytta av alla dess fördelar med övervakning och styrning via en webbsida.

Sensorn kan ställas in för att fungera enbart som en "touchknapp", där den bara reagerar på en mycket nära avstånd, vilket minskar risken för att man ofrivilligt startar duschen. Duschen går då i förinställd tid (1-255 sekunder) eller tills man trycker på knappen igen för avstängning. 

Om man aktiverar fjärrläge, innebär det fortfarande att duschen startas genom ett nära "tryck" på knappen, men förutom att den stänger av efter en fast tid, så stänger den även automatiskt om man går från duschen. En mycket energibesparande funktion. Alternativt kan man stänga av den manuellt genom knapptryckning. (Kan vara användbar om man tex vill stå kvar i duschen och tvåla in sig. Fjärrsensorn kan känna av närvaro på upp till c:a 70 cm avstånd, och kan ställas in att indikera närvaro med en diod i sensorfönstret.

Sensor F5 har även smarta funktioner som automatspolning om duschen inte har använts under viss tid . Denna funktion kan användas för att minska risken för bakterietillväxt.

Om anläggningen inte har använts på ett tag eller om man misstänker legionella bakterier i duscharna kan man göra manuell hetvattenspolning med hjälp av fjärrkontrollen. Hetvattenspolningen görs i flera steg. Den börjar med kontinuerlig spolning i två min, sedan pulsas vattnet ut under resten av spolningen för att spara på vatten och energi. Därefter kommer en avkylningsfas för att sedan avsluta med genomspolning av ev kvarvarande hett vatten. Alla tider är inställbara via fjärrkontrollen.

Avstängning för städning kan göras med fjärrkontroll eller genom att röra handen framför sensorn på ett visst sätt, eller med fjärrkontrollen. Efter inställd tid, (standard 1 min) går den tillbaka i normalläge igen. Det finns även en liten fjärrkontroll enbart för städavstängning.