Fjärrkontroll dubbelriktad


Dubbelriktad fjärrkontroll för att konfigurera inställningar, läsa ut statistik samt för att starta funktioner som hetvattenspolning, städläge, hygienspolning, konstant spolning, samt test av magnetventil.

Fjärrkontrollen kan läsa ut inställningar och spara konfigurationer som sedan snabbt och enkelt kan skickas till andra enheter.

Det går också att läsa ut statistik så som senaste hetvattenspolning, senaste hygienspolning samt användning de senaste 30 dagarna.

Specifikationer


  • Laddas med USB-kabel
  • Fungerar ej för enheter kopplade till A3000 Open

Beskrivningstext


Fjärrkontroll dubbelriktad
ACSS artikelnummer: 24235.301.100