A3000 Open – system för tappställen


A3000 Open är ett modernt (3:de generationens) system för styrning av tappställen i publik miljö. Dusch, tvättställ, urinal eller toalett.

Systemet byggs ihop med ett busskabelsystem (en 4-ledad kabel), där varje tappställe har sin egen styrning i form av en elektronikmodul. Den styr tappställets funktion, och är bara beroende av ström, vilket gör systemet mycket driftsäkert. 

Styrning och övervakning via en webbläsare, eller med uppkoppling till överordnat styrsystem via Modbus, eller Bacnet, som tillbehör. Det finns också 4 potentialfria ingångar och 4 utgångar som kan programmeras för önskade funktioner. Tex Rengöringsavstängning, hetvattenspolning, summalarm mm.

Centralenheten, ECC2, har också fått en realtidsklocka med möjlighet att lägga upp tidkanaler för alla möjliga funktioner, tex hygienspolning, rengöringsavstängning, ändrade funktioner (tex avstängning av handdusch vissa tider).

Varje tappställe kan förses med temperatursensor för att spara upp emot 90% av vatten och energiåtgången vid hetvattenspolning.

Kontakta oss gärna om ni saknar någon information eller om ni behöver råd och tips, eller hjälp med beskrivningstexter!

Övervakning och kontroll

Generell övervakning och styrning kan ske varsomhelst ifrån med en webbläsare. Normalt behöver inte systemet övervakas regelbundet, men om någonting inte fungerar som det ska, så aktiveras ett summalarm (potentialfri utgång som förslagsvis kopplas till överordnat styrsystem). I dessa lägen kan man enkelt se vad felet ligger, genom att titta på webbsidan. En överblick av samtliga tappställen visar med ett utropstecken var felet finns. Sedan kan man i klartext läsa varför summalarmet har aktiverats.
Det kan också vara av intresse ur servicesynpunkt att se hur mycket varje tappställe har använts. Man kan se detaljer som hur länge varje magnetventil varit öppen, och på så sätt vet man hur mycket vatten som har förbrukats.
All statistik inkl. temperaturer lagras minst 3 månader tillbaka i tiden, och denna statistik kan man läsa via webben, överordnat styrsystem, eller genom att stoppa in ett USB minne i centralenheten.
Som tillägg kan man få direkt koppling till Modbus, Bacnet eller KNX. Då kan i stort sett all information får direkt in i överordnat styrsystem.

Dynamisk, energieffektiv hetvattenspolning (legionellaspolning)

För att avdöda legionellabakterier krävs spolning av minst 60 gradigt vatten i minst 20 minuter. Vid lägre temperaturer (tex 55 gr) tar det extremt lång tid, och under 50 grader finns det i stället risk för att de växer till sig.
Konventionella system spolar kontinuerligt i normalt 20 minuter ut hett vatten rakt ner i avloppet. Förutom att det kostar pengar och belastar miljön, kan det också innebära att fläktsystemet inte räcker till och att brandlarm löser ut.
I A3000 Open finns så kallad dynamisk hetvattenspolning enbart spolar vid behov av att höja eller bibehålla temperaturen.

ENERGIBESPARING
Dynamisk hetvattenspolning innebär att varje enskild dusch har en temperatursensor som gör det möjligt att ”pulsa” ut hetvatten för att hålla temperaturen inom ett visst intervall under tillräckligt lång tid för att legionella och andra bakterier skall avdödas. Det minskar hetvattenförbrukningen avsevärt (från c:a 180 liter till mellan 10-15 liter per dusch) och spar energi.
Runt 90% eller ca 670 Kwh och 10 m3 vatten per dusch och år sparas med detta system. Dessutom minskar man problem med ångbildning och värmeutveckling som annars kan ge upphov till att brandlarm löser ut.
Hetvattenspolningen kan delas in i grupper och desinficeras i omgångar. Tex kan man börja med att spola en dusch i respektive duschrum, för att sedan spola dusch 2 i respektive duschrum. Detta gör också att värmeväxlaren belastas mindre och inte behöver överdimensioneras.

Kontroll

Efter hetvattenspolning rapporterar systemet om något har gått fel.
Systemet loggar normalt temperaturen var 10 sek för alla duschar, under hela hetvattenspolningen, så det finns möjlighet att i efterhand kontrollera när den senaste hetvattenspolningen gjordes, hur temperaturen varierade, och hur mycket vatten som gått åt.

Hygienspolning

Med hygienspolning menas att man kan få armaturerna att spola automatiskt för att dels hålla rent i tex urinal och WC, för att inte avlopp ska torka ut, eller för att inte vatten ska bli stillastående för länge i ledningarna.
Hygienspolning ska inte förväxlas med hetvattenspolning som tar död på bakterier som redan finns i ledningarna.
Hygienspolning kan startas på några olika sätt:
• Med bestämda tidsintervall, tex var 12:e timme
• Bestämd tid efter senaste användning
• Då temperaturen över- eller understiger bestämt värde. (med temperatursensor kopplad)
• Enligt tidkanal som läggs in i centralenheten
• Signal till potentialfri ingång på centralenheten (från överordnat styrsystem eller manuell brytare)
• Manuellt via webben eller programvara
Alla tidsintervall och spoltider är ställbara, hygienspolning kan ställas in individuellt för varje tappställe

Elinstallation – Busskabel

Enkelheten med en busskabel som det enda som behövs för att ansluta tappställen kan inte nog poängteras. Det är lätt att jämföra kostnader för produkter, men ofta glömmer man bort installationskostnaden.
Busskabeln kan dras i en eller två slingor från centralenheten/styrskåpet. Vid respektive tappställe monteras en T-koppling (tar max 5 min). Vid sista T-kopplingen avslutar man med ett slutmotstånd. Max total busskabellängd är 200 meter. T-kopplingen är dragavlastad och alla kopplingar håller IP-klass 68. Dvs ingen övrig kapsling behövs.

Touchknapp eller beröringsfri IR sensor?
Normalt används touchknapp för dusch och ibland WC. Urinal och tvättställ använder oftast IR-sensor. Här är några fördelar med de olika teknikerna.

Touchknapp med piezoteknik
Vandalsäker – helt i metall
Tillförlitlig, lätt att starta – fungerar även med barn
Ingen oavsiktlig spolning – städbrytare behövs ej
Ett tryck ger en puls – går ej att blockera
Start/stop funktion – ett andra tryck kan stoppa tex duschen

IR-Sensor
Beröringsfri – bra av hygienskäl på WC, tvätt och urinal
På tvättställ kan den stänga av direkt efter användning