SYSTEM A3000 OPEN

A3000 Open är ett modernt system för styrning av tappställen i publik miljö. Dusch, tvättställ, urinal eller toalett.

Flexibilitet och driftsäkerhet är anledningen till att systemet har blivit mycket populärt i både mindre och större publika anläggningar värden över. Möjligheten att kombinera alla typer av tappställen oavsett placering i byggnaden gör det enkelt att projektera utifrån verksamhetens behov.

Funktionerna i systemet är många för att kunna passa alla typer av anläggningar och dess specifika krav. Här nedan finner du detaljerad information om dessa olika funktioner. Eller ladda ner Produktblad A3000 Open för att få all information samlad.

ÖVERGRIPANDE

Centralenheten, ECC2, är hjärnan i systemet och kontrollerar upp till 32 tappställen, om man har fler enheter, kompletterar man bara med fler centralenheter. Centralenheten används för styrning och övervakning av tappställena men behövs inte för driften, vilket gör systemet mycket driftsäkert och servicevänligt. Centralenheten förser alla tappställen med ström via en 4-ledad busskabel. Varje tappställe ansluter sedan till busskabeln med en T-koppling och färdiga IP klassade kontaktdon. Tappstället har sin egen styrning i form av en plastinkapslad elektronikmodul. Denna elektronikmodul styr tappställets funktion, och är bara beroende av ström, vilket gör systemet mycket driftsäkert. Centralenheten har en inbyggd webserver, vilket innebär att det bara krävs en webläsare för att styra och övervaka alla tappställen i en anläggning eller i tex i en kommuns alla anläggningar. Support kan också ges smidigt på distans. Som tillbehör finns uppkoppling till BMS system med Modbus, BACnet och KNX. Med konfigurerbara potentialfria in- och utgångar (4 ingångar, 4 utgångar) finns möjlighet att styra valfria funktioner eller för att få status från systemet. Tex hetvattenspolning, förregling med larm, städavstängning, summalarm osv. Centralenheten har också fått en realtidsklocka med möjlighet att lägga upp tidkanaler för alla möjliga olika funktioner. De flesta elektroniska produkter i vårt sortiment fungerar i ett A3000 Open system.

ÖVERVAKNING OCH KONTROLL

Generell övervakning och styrning kan ske varsomhelst ifrån med en webbläsare. Om man har fler enheter/anläggningar så syns alla i samma gränssnitt. Ett annat sätt att styra och övervaka är via BMS system (överordnat styrsystem) det kan ske via RJ45 anslutningen med något av protokollen Modbus, BACnet, KNX (Kräver centralenhet med stöd för BMS koppling) Konfigurerbara, potentialfria, in- och utgångar kan också användas för att starta vanliga funktioner eller för att få signaler om status från systemet. Som standard finns 4+4 in- och utgångar, men med I/O Modul kan man få upp till 20+20 in- och utgångar. Normalt behöver inte systemet övervakas regelbundet, men om någonting inte fungerar som det ska, så aktiveras ett summalarm (kopplas tex till potentialfri utgång som kopplas till överordnat styrsystem och/eller skickas som SMS). I dessa lägen kan man enkelt se vad felet ligger, genom att titta på webbsidan. Där finns en överblick av samtliga tappställen som visar med ett utropstecken var felet finns. Sedan kan man i klartext läsa varför summalarmet har aktiverats.
Image
Det kan också vara av intresse ur servicesynpunkt att se hur mycket varje tappställe har använts. Man kan se detaljer som hur länge varje magnetventil varit öppen, och på så sätt vet man hur mycket vatten som har förbrukats.
All statistik inkl. temperaturer lagras minst 3 månader tillbaka i tiden, och denna statistik kan man läsa via webben, överordnat styrsystem, eller genom att stoppa in ett USB minne i centralenheten som då automatiskt kopierar över en .csv fil till minnet.

KONTROLL PÅ LEGIONELLA MED ENERGIEFFEKTIV HETVATTENSPOLNING

För att avdöda legionellabakterier krävs spolning av minst 60 gradigt vatten i minst 20 minuter. Vid lägre temperaturer (tex 55 gr) tar det extremt lång tid, och under 50 grader finns det i stället risk för att de växer till sig.

Konventionella system spolar kontinuerligt i normalt 20 minuter ut hett vatten rakt ner i avloppet. Förutom att det kostar pengar och belastar miljön, kan det också innebära att ventilationen inte räcker till och att brandlarm löser ut.

I A3000 Open finns så kallad dynamisk hetvattenspolning, som enbart spolar vid behov av att höja eller bibehålla temperaturen:

Dynamisk hetvattenspolning (kallas också termisk desinficering eller legionella spolning) innebär att varje enskild dusch har en temperatursensor som gör det möjligt att ”pulsa” ut hetvatten för att hålla temperaturen inom ett visst intervall under tillräckligt lång tid för att legionella och andra bakterier skall avdödas.

Det minskar hetvattenförbrukningen avsevärt (från 180 liter till c:a 10-20 liter per dusch, beroende på framledningstemperatur) och spar energi och vatten. Mer än 90% eller ca 700 Kwh och 10 m3 vatten per dusch och år kan sparas med detta system.

Image

Gruppering vid hetvattenspolning

Om man spolar hetvatten i samtliga duschar på en gång, så får man sannolikt problem med att värmeväxlaren inte klarar att hålla temperaturen eftersom den inte är dimensionerad för att spola så mycket hett vatten samtidigt. Dessutom finns risk för mycket ångbildning vilket kan leda till att brandlarmet löser ut. Dessa problem kan undvikas genom att dela in duscharna i grupper och spola dessa i omgångar. Tex kan man börja med att spola en dusch i respektive duschrum, för att sedan spola dusch 2 i respektive duschrum, för att minimera ångbildning och minska risken för brandlarm.

Kontroll

Efter en desinficering (hetvattenspolning) rapporterar systemet om något har gått fel.
I och med att systemet loggar temperaturen var 10 sek för alla duschar, under hela desinficeringsprocessen, så finns möjlighet att i efterhand kontrollera när den senaste desinficeringen gjordes och hur temperaturen varierade under processen.

HYGIENSPOLNING/AUTOMATSPOLNING

Med hygienspolning menas att man kan få armaturerna att spola automatiskt för att dels hålla rent i tex urinal och WC, för att inte avlopp ska torka ut, men kanske framförallt för att inte vatten ska bli stillastående för länge i ledningarna. Speciellt i varmare miljöer så som badhus, blir kallvattnet snabbt för varmt och en hygienspolning kan då sänka temperaturen till en nivå där bakterier inte växer.

Hygienspolning ska inte förväxlas med hetvattenspolning som tar död på bakterier som redan finns i ledningarna.

Hygienspolning kan startas på några olika sätt:

  • Med bestämda tidsintervall, tex var 12:e timme.
  • Bestämd tid efter senaste användning
  • Då temperaturen över- eller understiger bestämt värde. (med temperatursensor kopplad)
  • Enligt tidkanal som läggs in i centralenheten
  • Signal till potentialfri ingång på centralenheten (från överordnat styrsystem eller manuell brytare)
  • Manuellt via webben eller programvara
  Endast de tre sista alternativen kräver centralenhet, övriga funktioner kan läggas in i "fristående" enheter. Alla tidsintervall och spoltider är ställbara.

  TIDSSTYRNING

  ECC2 har en inbyggd realtidsklocka som möjliggör schemaläggning av ett antal olika aktiviteter. Tex städavstängning, hygienspolning, hetvattenspolning mm.

  Man kan lägga upp enstaka aktiviteter eller återkommande.

  Dessutom kan man begränsa användande per tidsperiod. Tex max 30 min duschtid per 12 timmar, eller max WC spolningar per 5 minuter osv.

  GRUPPERING

  Enheter (tappställen) kan grupperas i olika grupper med hänsyn till olika funktioner. Tex kan man ha en gruppering för hetvattenspolning och en annan för hygienspolning. Anledningen kan vara att man vid hetvattenspolning inte vill spola alla duschar i ett duschrum samtidigt eftersom ventilationen kanske inte klarar det, varpå brandlarmet löser ut. Däremot kanske vissa duschrum inte används frekvent och då vill man hygienspola dessa med jämna mellanrum, eller att man vill stänga av vissa områden vid städning. Då kan man ha en annan gruppering för dessa ändamål.

  FÖLJDSTYRNING

  I vissa fall vill man låta en händelse påverka flera olika enheter (tappställen) i systemet. Tex kan man låta en tryckning på en sensor i städutrymmet tillfälligt stänga en vissa grupp av tappställen. Eller om en temperatursensor, centralt placerad upptäcker att temperaturen är för hög, så kan systemet stänga alla tappställen som skulle kunna nås av det varma vattnet redan innan det nått fram.

  BELASTNINGSSTYRNING

  Systemet kan se till att begränsa antal enheter (normalt direktspolande WC och urinaler) som kan spolas samtidigt i en grupp, för att man ska kunna dimensioner ner ledningar mm.

  Vid hög belastning duschar kan spoltiden automatiskt minskas i 3 steg ner till 50% av den normala spoltiden. Detta för att påverka folk att duscha kortare tid, och ge plats åt andra.

  STATISTIK

  Statistik kan vara av intresse ur servicesynpunkt, för att se hur mycket varje tappställe har använts. Man kan se detaljer som hur länge varje magnetventil varit öppen, och på så sätt vet man hur mycket vatten som har förbrukats. Även information om temperaturen lagras i systemet, var 10:e sek vid hetvattenspolning och varje minut vid vanlig användning som standard. Centralenheten lagrar all statistik med tidsmarkering. Vid standardinställning finns statistik lagrad för minst 3 månader tillbaka i tiden.
  Image
  Statistiken kan läsas via webben, överordnat styrsystem, eller genom att stoppa in ett USB minne i centralenheten som då automatiskt kopierar över en .csv fil till minnet.

  DRIFTSÄKERHET OCH SERVICE

  I daglig drift så är tappställena inte beroende av annat är 24 V matning för att fungera, vilket innebär att tex duscharna kommer fortsätta att fungera även om centralenheten skulle gå sönder.
  Bussystemet som används kallas för CAN-bus och är framtaget för fordonsindustrin och anses vara ett av de säkraste.
  • Centralenheten visar på en display om någon enhet skulle vara bortkopplad eller trasig.
  • Alla enheter kan kopplas ur och i under drift.
  • Alla kopplingar är snabbkopplingar med IP68 klass.
  • T-kopplingarna är dragavlastade och IP68 klass.
  • Funktionsdelen på magnetventilen kan skruvas av och rengöras eller bytas utan verktyg.
  • På elektronikmodulen finns dioder som indikerar för signal från tryckknapp, ström till magnetventil, eller allmänt fel. Så bara genom en snabb titt kan man avgöra vad som är fel.
  • Alla delar finns för leverans senast dagen efter.
  • Support kan, om så skulle behövas, i så gott som alla fall ske på distans.
  Image

  ELINSTALLATION

  Enkelheten med en busskabel som det enda som behövs för att ansluta tappställen kan inte nog poängteras. Det är lätt att jämföra kostnader för produkter, men ofta glömmer man bort installationskostnaden.

  Busskabeln kan dras i en eller två slingor från centralenheten/styrskåpet. Vid respektive tappställe monteras en T-koppling (tar max 5 min). Vid sista T-kopplingen avslutar man med ett slutmotstånd. Max total busskabellängd är 200 meter. T-kopplingen är dragavlastad och alla kopplingar håller IP-klass 68. Dvs ingen övrig kapsling behövs.

  Centralenheten, ECC2, indikerar i sin display hur många enheter den hittar på slingan, så det är enkelt att felsöka om någon koppling blivit fel.

  Vidare anslutningar, till duschpaneler, WC spolning osv. görs med snabbkopplingar. Bara att trycka ihop.

  Om man har centralblandare med 3-vägsventiler, så dras en även 3-ledare från styrskåpet till samtliga 3-vägsventiler (parallellt)

  Image