Image

Spolenhet för urinalränna


Lämplig för spolning av urinalränna. Rörelsedetektorn placeras i tak och kan justeras för registrera rörelse enbart från eller mot rännan. Klarar avstånd upp till 12 meter. Täcker en yta på 2,6 x 1,8 meter, vid montagehöjd 2,5 meter. Spolning kan ställas in på en mängd sätt. Tex spolning vid början av indikering, efter indikering med fördröjning, i fasta intervaller och x timmar efter senaste användning osv. Standard inställning är: spolning i 10 sek, 60 sekunder efter avslutat närvaro. Hygienspolning 6 timmar efter senaste användning. Består av passiv IR-detektor som reagerar på rörelse inom ett justerbart område, magnetventil, T-koppling samt elektronikmodul. Kan anslutas till system A3000 open.

Specifikationer


  • Flöde vid 3 bar, 0,5 l/sek Genomlopp, DN15
  • Flödestid 1-3600 sek, justerbart.
  • Min tryck 1 bar
  • Max tryck 10 Bar
  • Anslutningar: 3/4" utv rg
  • Magnetventil och elektronikmodul, IP 68.
  • Rörelsedetektor IP 52
  • 24 VDC (separat matning eller via busskabel)
  • Kan anslutas till A3000 Open systemet

Beskrivningstext


Artikel/Varianter


Artikelnummer: 24220.215.100
A3000 Open är ett modernt (3:de generationens) system för styrning av tappställen i publik miljö. Dusch, tvättställ, urinal eller toalett. 2013 lanserades ECC2 en ny utvecklad centralenhet som ger en hel del ny funktionalitet. Systemet byggs ihop med ett busskabelsystem (en 4-ledad kabel), där varje tappställe har sin egen styrning i form av en plastinkapslad elektronikmodul. Denna elektronikmodul styr tappställets funktion, och är bara beroende av ström, vilket gör systemet mycket driftsäkert. Styrning och övervakning kan ske dels via Webben, ett Windowsprogram eller med uppkoppling till överordnat styrsystem. Kommunikation sker via Ethernet RJ45 anslutning, alternativt med en GSM modul (tillbehör). Kommunikation med överordnat styrsystem över RJ45 med Modbus, Bacnet, KNX eller OPC protokoll (uppdatering som ska vara klar början av 2014). 4+4 konfigurerbara, potentialfria in- och utgångar finns för att initiera en mängd olika funktioner och för att få status från systemet. Tex Rengöringsavstängning, hetvattenspolning, summalarm mm. Om dessa inte räcker så kan man komplettera med ytterligare 8+8 potentialfria in- och utgångar (tillbehör I/O modul). ECC2 har också fått en realtidsklocka med möjlighet att lägga upp tidkanaler för alla möjliga funktioner, tex hygienspolning, rengöringsavstängning, ändrade funktioner (tex avstängning av handdusch vissa tider). Även hetvattenspolning går att starta och då först efter godkännande via SMS (kräver tillbehör GSM modul) Nästan alla elektroniska produkter i vårt sortiment fungerar i ett A3000 Open system, men kan också fungera fristående enbart med spänningsmatning.