Image

Duschenhet 321-I


Duschenhet för inbyggnad med elektronisk självstängande ventil och termostat. För anslutning till handdusch. För batteridrift eller nätdrift. Slang och handdusch och eventuell duschstång är tillbehör. Tryckknapp Aquacontact har både touchsensor och fjärrsensor. Med touchsensorn startar och stoppar man duschningen manuellt. Fjärrsensorn gör att duschen stängs av automatiskt när man går från duschen om man inte stängt av den själv. Läs mer om Aquacontact nedan. Hygien/Automatspolning med fasta intervaller för att minska risk för legionella och annan bakterietillväxt. Manuell hetvattenspolning med pulsfunktion för att minska vattenförbrukningen. (kräver fjärrkontroll och bypassventil, tillbehör)

Specifikationer


  • Flöde vid tryck över 1,5 bar, 9 l/min (Kan ändras till 6 och 12 liter/min)
  • Flödestid som touchsensor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240, 300 sek, standard 30.
  • Flödestid som fjärrsensor vid närvaro +eftergångstid 10 sek. Ställbar maxtid enligt ovan.
  • Min/max tryck 1.5 bar/10 bar
  • Anslutningar: Rör-i-rör anslutning 3/4" utv rg, Anslut med löpmutter och planpackning.
  • IP 67
  • 6 VDC (batteri eller med nätanslutning)

Beskrivningstext


ACSS Duschenhet för inbyggnad med elektronisk självstängande ventil och termostat. För anslutning till handdusch.
Artikelnummer: 24220.321.100

Artikel/Varianter


Artikelnummer: 24220.321.100
RSK:
AQUACONTACT är en ny typ av sensor baserad på IR teknologi. Det är till skillnad mot A3000 open systemet en ”Off-line” lösning som kan drivas med batteri eller nätanslutning. 
AQUACONTACT kan ställas in för att fungera enbart som en touchknapp, där den bara reagerar på några millimeters avstånd, vilket minskar risken för att man ofrivilligt startar duschen. Duschen går då i förinställd tid eller tills man trycker på knappen igen för avstängning. Den kan ställas in på 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240 eller 300 sek. 30 sek är förinställt. Om man ställer in AQUACONTACT i fjärrläge, innebär det fortfarande att duschen startas genom ett tryck på knappen, men förutom att den stänger av efter en fast tid, så stänger den även automatiskt om man går från duschen. En mycket energibesparande funktion. Alternativt kan man stänga av den manuellt genom en knapptryckning. (Kan vara användbar om man tex vill stå kvar i duschen och tvåla in sig. Fjärrsensorn kan känna av närvaro på 18 – 50 cm avstånd, justerbart.
AQUACONTACT har även smarta funktioner som automatspolning vid fasta intervaller 2, 8, 12, 24, 48 eller 72 timmar. Denna funktion kan användas för att minska risken för bakterietillväxt. Om anläggningen inte har använts på ett tag eller om man misstänker legionella bakterier i duscharna kan man göra manuell hetvattenspolning med hjälp av en fjärrkontroll. Hetvattenspolningen görs i flera steg. Den börjar med kontinuerlig spolning i två min, sedan pulsas vattnet ut under resten av spolningen för att spara på vatten och energi. Därefter kommer en avkylningsfas för att sedan avsluta med genomspolning av ev kvarvarande hett vatten. Tider är inställbara via fjärrkontrollen.
Avstängning för städning kan göras med fjärrkontroll eller genom att röra handen framför sensorn på ett visst sätt, eller med fjärrkontrollen. Efter 3 min går den tillbaka i normalläge igen.