Centraltermostater


Centrala termostater förser flertalet duschar och ibland tvättställ med tempererat vatten. Fördelen mot att ha termostater vid varje tappställe är att det blir billigare, det är färre delar som kan gå sönder och ska underhållas, samt att driftkostnaden blir lägre i och med att man har bättre kontroll på vattentemperaturen.
Termostaterna finns i olika storlekar och utformning. Man bör inte välja för stor termostat. Dom fungerar bäst i närheten av sin maximala kapacitet.


Centraltermostat, flöde upp till 90 l/min för 1-10 duschar.
Läs mer om Centraltermostat 1-10 duschar

Elektronisk centralblandare med cirkulation samt temperaturstabiliserande vattenbehållare.
Läs mer om Aquatherm