Centraltermostat för 1-10 duschar


Centraltermostat, flöde upp till 90 l/min. Med inbyggda backventiler. Temperaturreglering 35-50 grader.


  • Min tryck 1 bar
  • Max tryck 10 Bar
  • Anslutning 3/4″ utv rg

Relaterade produkter

Mycket stabil temperatur oavsett belastning.
Patrik / ACSS