Tvättrännor


Mjuka rundade former minimerar skaderisk. Vågformen gör att det är lättare att nå fram till blandaren, samtidigt som djupare form mellan blandarna ger utrymme för lek. En stående utloppspip gör att man kan fylla upp med vatten för lek.

Handfat / Tvättplats / Vattenlekplats för förskolor, lekplatser, lekland och liknande. Läs mer om Washino