Image

ÖVERVAKNING OCH KONTROLL

Generell övervakning och styrning kan ske varsomhelst ifrån med en webbläsare. Om man har fler enheter/anläggningar så syns alla i samma gränssnitt. Ett annat sätt att styra och övervaka är via BMS system (överordnat styrsystem) det kan ske via RJ45 anslutningen med något av protokollen Modbus, BACnet, KNX och OPC. (Kräver centralenhet med stöd för BMS koppling) Konfigurerbara, potentialfria, in- och utgångar kan också användas för att starta vanliga funktioner eller för att få signaler om status från systemet. Som standard finns 4+4 in- och utgångar, men med I/O Modul kan man få upp till 20+20 in- och utgångar.
Om man av olika skäl inte kan/vill koppla in enheten på det vanliga nätverket, kan man använda en GSM modul. Med denna kan vem som helst med rätt inloggning komma åt systemet, vilket kan underlätta vid bland annat support. GSM modulen kan också användas för att skicka ut och ta emot meddelanden via SMS. Tex kan man få meddelande om att hetvattenspolning startar kl 02:00 i natt, och systemet kan vänta på en konfirmering via SMS innan det får starta. Även felmeddelanden kan skickas via SMS till driftpersonal. Normalt behöver inte systemet övervakas regelbundet, men om någonting inte fungerar som det ska, så aktiveras ett summalarm (kopplas tex till potentialfri utgång som kopplas till överordnat styrsystem och/eller skickas som SMS). I dessa lägen kan man enkelt se vad felet ligger, genom att titta på webbsidan. Där finns en överblick av samtliga tappställen som visar med ett utropstecken var felet finns. Sedan kan man i klartext läsa varför summalarmet har aktiverats. Hetvattenspolningen kan ha en egen potentialfri utgång aktiverad om man vill ha extra kontroll just på den statusen. Det kan också vara av intresse ur servicesynpunkt att se hur mycket varje tappställe har använts. Man kan se detaljer som hur länge varje magnetventil varit öppen, och på så sätt vet man hur mycket vatten som har förbrukats. All statistik inkl. temperaturer lagras minst 3 månader tillbaka i tiden, och denna statistik kan man läsa via webben, överordnat styrsystem, eller genom att stoppa in ett USB minne i centralenheten som då automatiskt kopierar över en .csv fil till minnet.