Image

HYGIENSPOLNING / AUTOMATSPOLNING

Med hygienspolning menas att man kan få armaturerna att spola automatiskt för att inte vatten ska bli stillastående för länge i ledningarna med bakterietillväxt till följd.
Med hygienspolning menas att man kan få armaturerna att spola automatiskt för att dels hålla rent i tex urinal och WC, för att inte avlopp ska torka ut, men kanske framförallt för att inte vatten ska bli stillastående för länge i ledningarna. Detta kan ge upphov till bakterietillväxt. Hygienspolning ska inte förväxlas med hetvattenspolning som tar död på bakterier som redan finns i ledningarna. Hygienspolning kan startas på några olika sätt: Med bestämda tidsintervall, tex var 12:e timme Bestämd tid efter senaste användning Då temperaturen över- eller understiger bestämt värde. (med temperatursensor kopplad) Enligt tidkanal som läggs in i centralenheten Signal till potentialfri ingång på centralenheten (från överordnat styrsystem eller manuell brytare) Manuellt via webben eller programvara Endast de tre sista alternativen kräver centralenhet, övriga funktioner kan läggas in i "fristående" enheter. Alla tidsintervall och spoltider är ställbara.