Image

Gruppering

Enheter (tappställen) kan grupperas i olika grupper med hänsyn till olika funktioner. Tex kan man ha en gruppering för hetvattenspolning och en annan för hygienspolning. Anledningen kan vara att man vid hetvattenspolning inte vill spola alla duschar i ett duschrum samtidigt eftersom ventilationen kanske inte klarar det, varpå brandlarmet löser ut. Däremot kanske vissa duschrum inte används frekvent och då vill man hygienspola dessa med jämna mellanrum, eller att man vill stänga av vissa områden vid städning. Då kan man ha en annan gruppering för dessa ändamål.