Aquamix-S


Självstängande ”skolblandare” med perlator och varmvattenbegränsning. Finns i version med eller utan ABS funktion.
ABS står för Anti-Blockering-System och förhindrar att blandaren flödar när knappen hålles konstant nere (mot vandalism och vattenskador till följd av detta)


Justerbar varmvattenbegränsning
Flöde: 6l/min
Min tryck: 1 bar
Max tryck: 10 bar
Flödestid: Inställbar 1-15 sek.
Anslutning: 3/8″ inv rg
Max tryck 10 Bar
Anslutningar: Klämringskoppling dy 15 mm

Relaterade produkter

Våra mekaniska ventiler bygger på den så kallade mottrycksprincipen. Funktionen är sådan att när knappen trycks in så börjar en kammare att fyllas med vatten och tiden det tar för kammaren att fyllas blir också tiden då ventilen är öppen. Fördelen med denna princip är en tyst funktion samt att man kan justera tiden som ventilen skall vara öppen. Tiden kan och skall justeras trycksatt. Till skillnad mot ventiler med kolvprincip så förändras inte den inställda tiden under åren. Våra ventiler mår bra av att användas och typiskt kan man säga att en väl använd ventil behöver inga reservdelar på 15 år medan en sällan använd ventil kan behöva en ny funktionsdel efter 5 år.