Nya elektroniska duschpaneler

En ny serie elektroniska duschpaneler har nu lanserats. Det är dels en ny termostat som är mindre och mer servicevänlig, dels en ny sensor som antingen kan fungera ”stand alone” eller uppkopplad mot vårt system A3000 open.

Den nya termostaten sticker endast ut 50 mm, vilket ger ett hela duschpanelen ett modernare och snyggare utseende. Det gör den även mer robust och ännu mer vandalsäker. Magnetventilen i den nya termostaten skruvas enkelt i och ur förhand för snabb och smidig service. Självklart finns precis som tidigare möjlighet att komplettera med en extra magnetventil för automatisk hetvattenspolning.

Sensor F5 kan antingen fungera med enbart batteri/nätdrift och styrs då enkelt med en fjärrkontroll. Eller så kan den kopplas mot A3000 Open systemet om man vill ha möjlighet till automatisk hetvattenspolning och övervakning via webgränssnitt. Den nya Sensor F5 har samma smarta funktioner som tidigare sensor. – Dels en touchsensor som startar och stoppar duschen, dels en fjärrsensor som automatisk stänger av då man kliver ur duschen. Men också många nya funktioner finns , dynamisk hygienspolning, diod som indikerar närvaro vid duschning, diod som tänds när man närmar sig som underlättar för synskadade, manuell hetvattenspolning, mm.

Duschpaneler i serie 2XX har alla piezo tryckknapp och duschpaneler i serie 3XX har alla Sensor F5. Du hittar hela vårt sortiment under fliken produkter.