Image

TIDSSTYRNING

ECC2 har en inbyggd realtidsklocka som möjliggör schemaläggning av ett antal olika aktiviteter. Tex städavstängning, hygienspolning, hetvattenspolning mm. Man kan lägga upp enstaka aktiviteter eller återkommande. Dessutom kan man begränsa användande per tidsperiod. Tex max 30 min duschtid per 12 timmar, eller max WC spolningar per 5 minuter osv.