Image

STATISTIK

Statistik kan vara av intresse ur servicesynpunkt, för att se hur mycket varje tappställe har använts. Man kan se detaljer som hur länge varje magnetventil varit öppen, och på så sätt vet man hur mycket vatten som har förbrukats. Även information om temperaturen lagras i systemet, var 10:e sek vid hetvattenspolning och varje minut vid vanlig användning som standard.
Centralenheten lagrar all statistik med tidsmarkering. Vid standardinställning finns statistik lagrad för minst 3 månader tillbaka i tiden.
Statistiken kan läsas via webben, överordnat styrsystem, eller genom att stoppa in ett USB minne i centralenheten som då automatiskt kopierar över en .csv fil till minnet.