Dynamisk energieffektiv legionellaspolning.


Spara 80-90 % vid hetvattenspolning!

För att avdöda legionellabakterier krävs spolning av minst 60 gradigt vatten i minst 20 minuter. Vid lägre temperaturer (tex 55 gr) tar det extremt lång tid, och under 50 grader finns det i stället risk för att de växer till sig.
Konventionella system spolar kontinuerligt i normalt 20 minuter ut hett vatten rakt ner i avloppet. Förutom att det kostar pengar och belastar miljön, kan det också innebära att ventilationen inte räcker till och att brandlarm löser ut.
I A3000 Open finns så kallad dynamisk hetvattenspolning, som enbart spolar vid behov av att höja eller bibehålla temperaturen:

Energibesparing
Dynamisk hetvattenspolning (kallas också termisk desinficering eller legionella spolning) innebär att varje enskild dusch har en temperatursensor som gör det möjligt att ”pulsa” ut hetvatten för att hålla temperaturen inom ett visst intervall under tillräckligt lång tid för att legionella och andra bakterier skall avdödas.
Det minskar hetvattenförbrukningen avsevärt (från c:a 180 liter till mellan 10-15 liter per dusch) och spar energi och vatten. Mer än 90% eller ca 700 Kwh och 10 m3 vatten per dusch och år sparas med detta system.

Gruppering vid hetvattenspolning

Om man spolar hetvatten i samtliga duschar på en gång, så får man sannolikt problem med att värmeväxlaren inte klarar att hålla temperaturen eftersom den inte är dimensionerad för att spola så mycket hett vatten samtidigt. Dessutom finns risk för mycket ångbildning vilket kan leda till att brandlarmet löser ut. Dessa problem kan undvikas genom att dela in duscharna i grupper och spola dessa i omgångar. Tex kan man börja med att spola en dusch i respektive duschrum, för att sedan spola dusch 2 i respektive duschrum, för att minimera ångbildning och minska risken för brandlarm.

Image

Kontroll

Efter en desinficering (hetvattenspolning) rapporterar systemet om något har gått fel.
I och med att systemet loggar temperaturen var 10 sek för alla duschar, under hela desinficeringsprocessen, så finns möjlighet att i efterhand kontrollera när den senaste desinficeringen gjordes och hur temperaturen varierade under processen.