Dynamisk energieffektiv legionellaspolning.


Spara 80-90 % vid hetvattenspolning!

För att avdöda legionellabakterier krävs spolning av minst 60 gradigt vatten i minst 20 minuter. Vid lägre temperaturer (tex 55 gr) tar det extremt lång tid, och under 50 grader finns det i stället risk för att de växer till sig. Konventionella system spolar kontinuerligt i normalt 20 minuter ut hett vatten rakt ner i avloppet. Förutom att det kostar pengar och belastar miljön, kan det också innebära att fläktsystemet inte räcker till och att brandlarm löser ut. I A3000 Open finns så kallad dynamisk legionellaspolning enbart spolar vid behov av att höja eller bibehålla temperaturen:

ENERGIBESPARING
Dynamisk termisk desinficering (hetvattenspolning/legionella spolning) innebär att varje enskild dusch har en temperatursensor som gör det möjligt att ”pulsa” ut hetvatten för att hålla temperaturen inom ett visst intervall under tillräckligt lång tid för att legionella och andra bakterier skall avdödas.
Det minskar hetvattenförbrukningen avsevärt (från c:a 180 liter till mellan 10-15 liter per dusch) och spar energi och vatten. Mer än 90% eller ca 670 Kwh och 10 m3 vatten per dusch och år sparas med detta system.
Problem med ångbildning minskas. Dels genom att mindre mängd hetvatten spolas ut, dels genom att duscharna kan delas in i grupper och desinficeras i omgångar. Tex kan man börja med att spola en dusch i respektive duschrum, för att sedan spola dusch 2 i respektive duschrum. Detta gör också att värmeväxlaren belastas mindre och inte behöver överdimensioneras.