Image

Duschpanel 301


Duschpanel med handdusch och elektronisk självstängande ventil, avsedd för förblandat vatten.
För batteridrift eller nätdrift.
Tryckknapp Aquacontact har både touchsensor och fjärrsensor. Med touchsensorn startar och stoppar man duschningen manuellt. Fjärrsensorn gör att duschen stängs av automatiskt när man går från duschen om man inte stängt av den själv. Läs mer om Aquacontact nedan. Flödesregulator standard 9l/min. fabriksmonterad i duschhuvudet, enkelt utbytbar regulator till 6 eller 12 l/min.
Tillbehör. Duschhuvud i kromad mässing, som lätt kan rengöras genom att stryka med fingrarna över gumminabbarna. Hygien/Automatspolning med fasta intervaller för att minska risk för legionella och annan bakterietillväxt. Manuell hetvattenspolning med pulsfunktion för att minska vattenförbrukningen. (kräver fjärrkontroll, tillbehör)

Specifikationer


  • Flexibla anslutningsslangar med avstängningsventiler.
  • Flöde vid tryck över 1,5 bar, 9 l/min (Kan ändras till 6 och 12 liter/min)
  • Flödestid som touchsensor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240, 300 sek, standard 30.
  • Flödestid som fjärrsensor vid närvaro +eftergångstid 10 sek. Ställbar maxtid enligt ovan.
  • Min/max tryck 1.5 bar/10 bar
  • Anslutningar: Klämringskoppling dy 15 mm
  • IP 67
  • 6 VDC (batteri eller med nätanslutning)

Beskrivningstext


ACSS Duschpanel med elektronisk självstängande ventil, avsedd för förblandat vatten. För batteridrift eller nätdrift.
ACSS artikelnummer: 24241.601.100

ACSS Duschpanel med elektronisk självstängande ventil, avsedd för förblandat vatten. För batteridrift eller nätdrift.Extra lång.
ACSS artikelnummer: 24241.601.200

Artikel/Varianter


Standard: ACSS Artikelnummer: 24241.601.100
XL: ACSS Artikelnummer 24241.601.200

Varianter:
Andra modeller av duschhuvuden:
Tippen
,
Comfort

Pulverlackad panel
Extra lång panel, handikappanpassad

AQUACONTACT är en ny typ av sensor baserad på IR teknologi. Det är till skillnad mot A3000 open systemet en "Off-line" lösning som kan drivas med batteri eller nätanslutning. 
AQUACONTACT kan ställas in för att fungera enbart som en touchknapp, där den bara reagerar på några millimeters avstånd, vilket minskar risken för att man ofrivilligt startar duschen. Duschen går då i förinställd tid eller tills man trycker på knappen igen för avstängning. Den kan ställas in på 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240 eller 300 sek. 30 sek är förinställt. Om man ställer in AQUACONTACT i fjärrläge, innebär det fortfarande att duschen startas genom ett tryck på knappen, men förutom att den stänger av efter en fast tid, så stänger den även automatiskt om man går från duschen. En mycket energibesparande funktion. Alternativt kan man stänga av den manuellt genom en knapptryckning. (Kan vara användbar om man tex vill stå kvar i duschen och tvåla in sig. Fjärrsensorn kan känna av närvaro på 18 - 50 cm avstånd, justerbart.
AQUACONTACT har även smarta funktioner som automatspolning vid fasta intervaller 2, 8, 12, 24, 48 eller 72 timmar. Denna funktion kan användas för att minska risken för bakterietillväxt.
Om anläggningen inte har använts på ett tag eller om man misstänker legionella bakterier i duscharna kan man göra manuell hetvattenspolning med hjälp av en fjärrkontroll. Hetvattenspolningen görs i flera steg. Den börjar med kontinuerlig spolning i två min, sedan pulsas vattnet ut under resten av spolningen för att spara på vatten och energi. Därefter kommer en avkylningsfas för att sedan avsluta med genomspolning av ev kvarvarande hett vatten. Tider är inställbara via fjärrkontrollen.
Avstängning för städning kan göras med fjärrkontroll eller genom att röra handen framför sensorn på ett visst sätt, eller med fjärrkontrollen. Efter 3 min går den tillbaka i normalläge igen.