BELASTNINGSSTYRNING

Systemet kan se till begränsa antal enheter (normalt direktspolande WC och urinaler) som kan spolas samtidigt i en grupp, för att man ska kunna dimensioner ner ledningar mm.
Vid hög belastning på tex ett badhus kan spoltiden automatiskt minskas i 3 steg ner till 50% av den normala spoltiden. Detta för att påverka folk att duscha kortare tid, och ge plats åt andra.