Tappventil Aqualine-S


Självstängande tappventil för tvättställsmontage med integrerad sil. Med eller utan ABS funktion.
ABS står för Anti-Blockering-System och förhindrar att blandaren flödar när knappen hålles konstant nere (mot vandalism och vattenskador till följd av detta)


Flöde: 6l/min
Min tryck: 1 bar
Max tryck: 10 bar
Flödestid: Inställbar 1-15 sek.
Anslutning: 3/8″ inv rg
Självstängande tappventil för bordsmontage med integrerad sil, för anslutning till kallt vatten. Med ABS funktion.
ACSS artikelnummer: 24210.311.040

Självstängande tappventil för bordsmontage med integrerad sil, för anslutning till kallt vatten.
ACSS artikelnummer: 24210.311.041

Självstängande tappventil för bordsmontage med integrerad sil, för anslutning till tempererat vatten. Med ABS funktion.
ACSS artikelnummer: 24210.311.045

Självstängande tappventil för bordsmontage med integrerad sil, för anslutning till tempererat vatten.
ACSS artikelnummer: 24210.311.046

Artikelnummer:
24210.311.040 För anslutning till kallvatten med ABS
24210.311.041 För anslutning till kallvatten utan ABS
24210.311.045 För anslutning till tempererat vatten med ABS
24210.311.046 För anslutning till tempererat vatten utan ABS
RSK:

Relaterade produkter

Våra mekaniska ventiler bygger på den så kallade mottrycksprincipen. Funktionen är sådan att när knappen trycks in så börjar en kammare att fyllas med vatten och tiden det tar för kammaren att fyllas blir också tiden då ventilen är öppen. Fördelen med denna princip är en tyst funktion samt att man kan justera tiden som ventilen skall vara öppen. Tiden kan och skall justeras trycksatt. Till skillnad mot ventiler med kolvprincip så förändras inte den inställda tiden under åren. Våra ventiler mår bra av att användas och typiskt kan man säga att en väl använd ventil behöver inga reservdelar på 15 år medan en sällan använd ventil kan behöva en ny funktionsdel efter 5 år.