Aquamix-S


Självstängande ”skolblandare” med perlator och varmvattenbegränsning. Finns i version med eller utan ABS funktion.
ABS står för Anti-Blockering-System och förhindrar att blandaren flödar när knappen hålles konstant nere (mot vandalism och vattenskador till följd av detta)


Justerbar varmvattenbegränsning
Flöde: 6l/min
Min tryck: 1 bar
Max tryck: 10 bar
Flödestid: Inställbar 1-15 sek.
Anslutning: 3/8″ inv rg
Max tryck 10 Bar
Anslutningar: Klämringskoppling dy 15 mm
Självstängande blandare Aquamix-S med perlator. Slanganslutning.
Justerbar varmvattenbegränsning
ACSS artikelnummer: 24210.310.010

Självstängande blandare Aquamix-S med perlator. Anslutning med kopparrör.
Justerbar varmvattenbegränsning
ACSS artikelnummer: 24210.310.012

Självstängande blandare Aquamix-S med perlator och ABS funktion. Slanganslutning.
Justerbar varmvattenbegränsning
ACSS artikelnummer: 24210.310.020

Självstängande blandare Aquamix-S med perlator och ABS funktion. Anslutning med kopparrör.
Justerbar varmvattenbegränsning
ACSS artikelnummer: 24210.310.022

Artikelnummer:
24210.310.010 Med slanganslutning utan ABS
24210.310.012 Med anslutning kopparrör utan ABS
24210.310.020 Med slanganslutning och ABS
24210.310.022 Med anslutning kopparrör och ABS

RSK:

Relaterade produkter

Våra mekaniska ventiler bygger på den så kallade mottrycksprincipen. Funktionen är sådan att när knappen trycks in så börjar en kammare att fyllas med vatten och tiden det tar för kammaren att fyllas blir också tiden då ventilen är öppen. Fördelen med denna princip är en tyst funktion samt att man kan justera tiden som ventilen skall vara öppen. Tiden kan och skall justeras trycksatt. Till skillnad mot ventiler med kolvprincip så förändras inte den inställda tiden under åren. Våra ventiler mår bra av att användas och typiskt kan man säga att en väl använd ventil behöver inga reservdelar på 15 år medan en sällan använd ventil kan behöva en ny funktionsdel efter 5 år.